Category Archives

    BUDSJETT

  • All
  • ER BRYLLUPSDESIGN I BUDSJETTET?

    Har du tenkt på design av bryllup? Eller design av trykksaker? Skal invitasjonene lages selv? Eller skal de lages av en designer? Dette vil utgjøre en forskjell i budsjett og planlegging av tiden. For å gjøre det enklest mulig for dere så legg dette inn tidligst mulig i planleggingen. Faktisk med en gang, rett etter [...] Continue Reading